Rekenmachine vraag (Algemeen)

door pdegro @, Lovendegem (Belgie), 12-02-2020, 21:15 (229 dagen geleden) @ Hans van Kampen

To multiply, the first number is entered, followed by the [X÷] key (note the red ÷ symbol), then the second number is typed in, followed by the [+=] key to calculate the product. The same sequence is used for division, but rather than pressing the [+=] key to complete the operation, the red [-=] key is pressed to generate the result.

Even door Google translate laten lopen...

Om te vermenigvuldigen, wordt het eerste cijfer ingevoerd, gevolgd door de [X ÷] -toets (let op het rode ÷-symbool), vervolgens wordt het tweede cijfer ingevoerd, gevolgd door de [+ =] -toets om het product te berekenen. Dezelfde volgorde wordt gebruikt voor deling, maar in plaats van op de [+ =] -toets te drukken om de bewerking te voltooien, wordt de rode [- =] -toets ingedrukt om het resultaat te genereren.

Laat je 'ns weten of het zo werkt?


Complete draad:

 RSS Feed van berichtenreeks

powered by my little forum